Шукати на порталі

25 березня 2020

Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 2 від 25.03.2020

«Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії «Медико-біологічні НС», код 20713 «Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб» від 25.03.2020

УМОВИ в'їзду на територію міста Києва та виїзду з неї громадян і транспортних засобів
ВИМОГИ щодо якості реалізації nродуктів харчування у закладах громадського харчування та продовольчої торгівлі (у т.ч. на автозаправних комплексах та станціях, які здійснюють реалізацію продовольчих товарів)
ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ для населення у зв'язку з ліквідацією наслідків надз вичайної ситуації
ПЕРЕЛІК діяльності суб'єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, яка передбачає роботу з відвідувачами та зупиняється тимчасово до окремого розпорядження
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числ і дезінфекційних та інших заход і в для закладів освіти, гуртожитків закладів освіти, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК проведення профіа ктичних і nротиеnідемічни х, у тому числі дезінфекційних та інших заходів для nідnриємст в трансnорту, незалежно від їх підnорядкування і форми власності
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числ і дезінфекційних та інших заходів для за кладів торгівлі господарчими товарами (засобами гігієни), незалежно від їх підпорядкування і форми власності
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних та інших заходів для підприємств, установ та організацій , для яких неможливо перейти на дистанційний режим роботи (заводи, фабрики, виробничі nід при ємства, станції технічного обслуговування, автомобільні мийки, автозаправні комплекси та станції, зоомагазини тощо)
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних та інших заходів для працівників під при ємств з обслуговування житлового фонду
РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення заходів щодо антисептики та дезінфекції на території міста Києва